Słownik franczyzy i biznesu

majątek, aktywa

Przedmiot prawa własności mający wartość, którą można wyrazić w pieniądzu. Majątek (aktywa) spółki obejmuje majątek trwały, aktywa niematerialne (np. patenty), aktywa bieżące (środki obrotowe), ukryte i płynne.

majątek trwały

Składniki majątkowe wykorzystywane przez długi czas, np. grunty, budynki, patenty, maszyny i urządzenia.

mały podatnik

Mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w...
dowiedz się więcej

manipulacja instrumentem finansowym

W prawie polskim manipulację instrumentem finansowym stanowi: składanie zleceń lub zawieranie transakcji...
dowiedz się więcej

marketing

Marketing oznacza wszelkie działania mające na celu utrzymanie i pozyskiwanie nowych klientów. Poziom marketingu w przedsiębiorstwie jest determinowany przez stan świadomości personelu.

marketing w punkcie sprzedaży (POSM)

Angielski skrót POSM oznacza marketing w punkcie sprzedaży. W ramach działań marketingowych w punkcie sprzedaży organizowanych na zlecenie dostawcy lub producenta najczęściej spotyka się: promocje, konkursy, hostesy, plakaty, oznakowanie półki i wystawienie umówionej liczby towarów.

masterfranczyza

Synonim subfranczyzy.

masterfranczyzobiorca

Franczyzobiorca, który na podstawie umowy subfranczyzy uzyskał wyłączność na korzystanie ze znaków towarowych i know-how...
dowiedz się więcej

merchandising

Merchandising to wiedza jak wpływać na zachowania klientów poprzez właściwy wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu przyciągnięcia uwagi, zwiększenia sprzedaży a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta.

metoda ceny odprzedaży

Tzw. "metoda ceny odprzedaży" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na...
dowiedz się więcej

metoda konsolidacji pełnej

Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji dpowiednich sprawozdań...
dowiedz się więcej

metoda konsolidacji proporcjonalnej

Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki...
dowiedz się więcej

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Tzw. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w...
dowiedz się więcej

metoda praw własności

Tzw. "metoda praw własności" oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów...
dowiedz się więcej

metoda rozsądnej marży (koszt plus)

Tzw. "metoda rozsądnej marży (koszt plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze...
dowiedz się więcej

metoda zysku transakcyjnego

W przypadkach gdy nie można określić dochodów za pomocą metod porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży albo...
dowiedz się więcej

międzynarodowe stowarzyszenie franczyzy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Franczyzy z siedzibą w Waszyngtonie, USA, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o franczyzie.