Słownik franczyzy i biznesu

elektroniczne instrumenty płatnicze

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na...
dowiedz się więcej

emisja akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej...
dowiedz się więcej

Europejska Federacja Franczyzy (EFF)

Europejska Federacja Franczyzy (European Franchise Federation) z siedzibą w Brukseli (Belgia) została utworzona w...
dowiedz się więcej

europejski tytuł egzekucyjny

Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie...
dowiedz się więcej