Słownik franczyzy i biznesu

jednostka dominująca

Pojęcie "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę...
dowiedz się więcej

jednostka pilotażowa

Jednostka systemu franczyzowego uruchamiana przez franczyzodawcę w celu sprawdzenia jego koncepcji działalności franczyzowej....
dowiedz się więcej

jednostki uczestnictwa

Jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego...
dowiedz się więcej

joint venture

Forma prowadzenia współpracy gospodarczej zmierzającej do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Najczęściej spotykaną formą wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jest umowa, w której wspólnicy określają cel wspólnego przedsięwzięcia i sposób jego realizacji.