Słownik franczyzy i biznesu

arbitraż

Metoda rozwiązywania sporów pomiędzy stronami umowy z pominięciem sądów powszechnych, polegająca na wyznaczeniu ekspertów w danej dziedzinie, których zadaniem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Najczęściej arbitraż jest tańszy i szybszy niż postępowanie sądowe.