Słownik franczyzy i biznesu

dobra niematerialne

Dobra niematerialne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

a w szczególności:

  • autorskie prawa majątkowe,
  • prawa pokrewne,
  • licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how.

źródło: www.skarbiec.biz