Słownik franczyzy i biznesu

dystrybutor

Osoba uprawniona do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania na danym obszarze towarów wytworzonych przez inną osobę. Dystrybutor kupuje towary bezpośrednio od producenta, a następnie odsprzedaje je swoim klientom. Dystrybutor różni się od agenta tym, że agent zawiera umowy w imieniu i na rzecz zleceniodawcy i nie zawiera odrębnych umów z klientami.