Słownik franczyzy i biznesu

Europejska Federacja Franczyzy (EFF)

Europejska Federacja Franczyzy (European Franchise Federation) z siedzibą w Brukseli (Belgia) została utworzona w 1972 r. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia franczyzowe lub federacje franczyzowe z krajów europejskich. EFF jest organizacją całkowicie niezależną od instytucji Unii Europejskiej.

Cele EFF to prowadzenie bezstronnych i kompetentnych badań nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z franczyzą, koordynowanie działań członków, promowanie franczyzy, a w szczególności promowanie interesów członków. Jednym z głównych jej zadań jest także monitorowanie propozycji aktów prawnych inicjowanych przez Komisję Europejską mogących mieć wpływ na rynek franczyzy w Europie. EFF jest także aktywnym graczem na forum światowym. Przystępując do EFF jej członkowie zobowiązują się do stosowania postanowień Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Jednakże ustawodawcy krajowi mogą wprowadzać do niego inne postanowienia, które nie są sprzeczne z Kodeksem. Przystępując do EFF jej członkowie podejmują się nałożyć na swoich własnych członków obowiązek przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Kodeksu. Członkami EFF są krajowe organizacje franczyzowe z krajów Unii Europejskiej (poza Irlandią i Luksemburgiem) oraz z Norwegii, Szwajcarii. Od 2010 roku członkiem Europejskiej Federacji Franczyzy jest Polska Organizacja Franczyzodawców.

Strona Europejskiej Federacji Franczyzy eff-franchise.com.