Słownik franczyzy i biznesu

fuzja, połączenie

Połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw lub spółek w celu zwiększenia efektywności działania i rentowności. W przypadku spółek, fuzja polega na nabyciu przez jedną spółkę akcji/udziałów drugiej w zamian za wydanie akcji/udziałów spółki nabywającej akcjonariuszom/udziałowcom spółki nabywanej lub na utworzeniu nowej spółki, do której wnoszone zostają akcje/udziały łączących się spółek.