Słownik franczyzy i biznesu

renoma spółki

Aktywa niematerialne spółki, reprezentujące różnicę pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa w toku a rynkową wartością wszystkich aktywów takiego przedsiębiorstwa.