Słownik franczyzy i biznesu

kredyty konsorcjalne

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa bankowego, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego.  W umowie, o której mowa powyżej , banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Bank ponosi ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu.

źródło: www.skarbiec.biz