Słownik franczyzy i biznesu

list przewozowy

List przewozowy to dokument wystawiony w związku z przyjęciem przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot, który nadaje przesyłkę.

W liście przewozowym jego nadawca zamieszcza:

  1. nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę,
  2. miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy,
  3. określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,
  4. inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia. Jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.

Inaczej niż konosament, list przewozowy nie stanowi papieru wartościowego.

źródło: www.skarbiec.biz