Słownik franczyzy i biznesu

masterfranczyzobiorca

Franczyzobiorca, który na podstawie umowy subfranczyzy uzyskał wyłączność na korzystanie ze znaków towarowych i know-how franczyzodawcy w prowadzeniu działalności franczyzowej na danym terenie (rynku). Master franczyzobiorca przejmuje wiele z obowiązków franczyzodawcy wynikających z pakietu franczyzowego. Uzyskuje on ponadto prawo do rekomendowania zmian w umowie franczyzowej i w pakiecie franczyzowym. Franczyzodawca zachowuje jednak pełną kontrolę nad systemem dzięki prawu do ostatecznego zatwierdzania zmian proponowanych przez master franczyzobiorcę.