Słownik franczyzy i biznesu

Polska Organizacja Franczyzodawców (POF)

Polska Organizacja Franczyzodawców (Polish Franchise Organization) jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą franczyzodawców. POF powstała w 2000 roku. Misją organizacji jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju franczyzy w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie zagadnień prawnych i finansowych. POF jest animatorem rynku, promuje franczyzę i biznes na swoim.

POF nadaje certyfikaty członkom, którzy spełniają wymogi Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, organizuje szkolenia dla franczyzodawców, co roku obejmuje patronatem Targi Franczyzy. Członkiem POF może być osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, spełniająca wymogi Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, której istotnym przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy, posiadająca co najmniej dwóch franczyzobiorców.

Polska Organizacja Franczyzodawców jest członkiem Europejskiej Federacji Franczyzy (od 2010 roku) i Światowej Rady Franczyzy (od 2011 roku).

Strona internetowa Polskiej Organizacji Franczyzodawców: franczyza.org.pl.