Słownik franczyzy i biznesu

porady i doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa powyżej, są:

  1. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych,
  2. adwokaci i radcowie prawni,
  3. biegli rewidenci.
  4. źródło: www.skarbiec.biz