Słownik franczyzy i biznesu

pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew powinien zostać przygotowany według zasad obowiązujących w postępowaniu uproszczonym w przypadku należących do właściwości sądów rejonowych:

  1. spraw o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  2. spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
  3. źródło: www.skarbiec.biz