Słownik franczyzy i biznesu

praca na własny rachunek

Określenie stosowane wobec osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i na własny rachunek. Sytuacja takiej osoby jest inna niż osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, gdzie pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia, zorganizowania pracy i zapewnienia właściwych warunków jej wykonywania.