Słownik franczyzy i biznesu

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą nazywamy osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

W teorii prawie zakłada się, że wszyscy przedsiębiorcy są profesjonalistami. W związku z tym w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami zakłada się równe prawa i wiedzę obu stron. Inaczej jest w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, czy przedsiębiorcą a pracownikiem. Tam ustawodawca przewiduje szczególną ochronę dla konsumenta i pracownika.