Słownik franczyzy i biznesu

terytorium wspólnoty

Pod pojęciem "terytorium Wspólnoty" rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania ustawy o podatku od towarów i usług:

 • Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
  • wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
  • Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
  • Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
  • departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
  • Górę Athos - z Republiki Greckiej,
  • Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii.

źródło: www.skarbiec.biz