Słownik franczyzy i biznesu

usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatyczne.

W szczególności usługami elektronicznymi są:

  • tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie programami i sprzętem,
  • dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień,
  • dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych,
  • dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,
  • usługi kształcenia korespondencyjnego

Do usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba że program radiowy lub telewizyjny jest nadawany wyłącznie za pośrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, oraz usług telekomunikacyjnych.

źródło: www.skarbiec.biz