Słownik franczyzy i biznesu

wyłączenie grupowe

Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskej nr 2790/1999 w sprawie zastosowania artykułu 81 ust. 3 Traktatu o utworzeniu WE z 25 marca 1957 r. do wybranych rodzajów porozumień pionowych i uzgodnionych praktyk obejmujące, oprócz innych form dystrybucji, umowy franczyzowe (tzw. umbrella block exemption). Rozporządzenie ma zastosowanie do porozumień zawartych między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami działającymi na różnym poziomie łańcucha produkcji lub dystrybucji, w ramach danego porozumienia określającego warunki na jakich strony mogą dokonywać zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży określonych towarów lub usług („porozumienia pionowe”).