Słownik franczyzy i biznesu

Agent

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej zawartej z dającym zlecenie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży lub zawiera je z klientami w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Agent w zamian za swoje działania otrzymuje wynagrodzenie od zleceniodawcy, najczęściej w formie prowizji od wartości sprzedaży produktów lub usług zleceniodawcy.