Słownik franczyzy i biznesu

przedstawicielstwo regionalne

Przedstawiciel regionalny (area representative) to osoba (lub firma), która na danym terytorium ma wyszukiwać nowych i świadczyć pewne usługi funkcjonującym franczyzobiorcom. Nie ma prawa do podpisywania umów franczyzowych: wszystkie umowy zawierane są bezpośrednio między franczyzodawcą i franczyzobiorcami, wszystkie opłaty licencyjne płacone są franczyzodawcy bezpośrednio. Do obowiązków przedstawiciela regionalnego należą reklama lokalna, szkolenia i nadzór nad franczyzobiorcami.