Słownik franczyzy i biznesu

Franczyzobiorca

Franczyzobiorca to przedsiębiorca, która na podstawie umowy franczyzy prowadzi swoje przedsiębiorstwo pod marką (znakiem towarowym) i wg koncepcji franczyzodawcy.

W zamian za możliwość korzystania z know-how i metod prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy, franczyzobiorca wnosi opłaty franczyzowe.

Franczyzobiorca jest w niezależny gospodarczo, prawnie i organizacyjnie od franczyzodawcy. Franczyzobiorca zaopatruje się u franczyzodawcy lub innych dostawców na swój koszt i sprzedaje produkty lub usługi klientom we własnym imieniu i na własny rachunek.