Słownik franczyzy i biznesu

Franczyzodawca

Franczyzodawca to przedsiębiorca, który w zamian za świadczenia pieniężne i na ściśle określonych w umowie franczyzy warunkach, udziela franczyzobiorcom licencji na korzystanie ze swojego znaku towarowego i know-how oraz udostępnia im swoje metody prowadzenia działalności gospodarczej i wiedzę techniczną.

W zamian za przekazanie pakietu franczyzowego, franczyzodawca pobiera od franczyzobiorcy opłaty franczyzowe.