Słownik franczyzy i biznesu

umowa franczyzy wielokrotnej

Umowa ramowa, w ramach której franczyzodawca zawiera z franczyzobiorcą indywidualne umowy na utworzenie i prowadzenie poszczególnych jednostek systemu. W związku z zawarciem umowy franczyzy wielokrotnej franczyzobiorca nie uzyskuje uprawnienia do korzystania ze znaku towarowego i know-how franczyzodawcy. Uprawnienie to jest mu udzielane w indywidualnych umowach dotyczących poszczególnych jednostek systemu.