Dywizję dystrybucyjną Tradis tworzy ponad 4,1 tys. placówek. Debiut spółki GPW ma ukazać realną wartość ekonomiczną firmy.
Poniedziałek
20.12.2010
Spółka Emperia Holding otrzymała od UOKiK zgodę na przejęcie lubelskiej sieci handlowej Aldik Nova.
 

Wniosek o przejęcie lubelskiej spółki Emperia złożyła 3 miesiące temu. Wówczas prezes Emperii informował, że liczy na akwizycję jeszcze w tym roku. Udało się. Spółka Emperia Holding otrzymała zgodę na przejęcie sieci Aldik Nova, która liczy 24 supermarkety spożywczo-przemysłowych zlokalizowane na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego. Sieć Aldik w ubiegłym roku wygenerowała obroty na poziomie 140 mln zł.

Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych grup handlowych w naszym kraju. Znana na polskim rynku od 1990 roku, swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, tworząc 13 tys. miejsc pracy. Grupa prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, zarządza nieruchomościami i prowadzi działalność deweloperską. Koordynatorem działalności Grupy jest notowana na GPW spółka Emperia Holding S.A.

14.12 zarządy spółek Emperia Holding i Tradis zawiadomiły po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału Emperii poprzez przeniesienie na Tradis części majątku Emperii. Podział Emperii, wraz z upublicznieniem Tradisu, zostanie zrealizowany do końca marca 2011 r. W wyniku przeprowadzonych działań dotychczasowi akcjonariusze staną się posiadaczami akcji dwóch oddzielnych spółek – Emperii Holding oraz Grupy Dystrybucyjnej Tradis.

Tradis jest spółką prowadzącą dystrybucję artykułów spożywczych i chemiczno-kosmetycznych dla podmiotów należących do Grupy Handlowej Emperia. Z początkiem grudnia na stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora operacyjnego Grupy Dystrybucyjnej Tradis powołany został Dariusz Zdanowicz. Zgodnie z decyzją Zarządu Emperia Holding, jego działania skoncentrowane będą na intensyfikacji rozwoju spółki. Będzie odpowiedzialny za część operacyjną działalności Tradisu: sprzedaż, logistykę oraz nieruchomości w całej Polsce.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak kompetentny fachowiec dołączył do zespołu Tradisu - komentuje Artur Kawa, prezes Emperia Holding.- Przed spółką teraz wiele zmian związanych z wydzieleniem z Emperii oraz upublicznieniem. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie nowego członka zarządu przyniesie spółce wiele korzyści.

(boa)


Bolesław Adamiec, dziennikarz
Bolesław Adamiec
dziennikarz