Słownik franczyzy i biznesu

Agencja

Agencja to forma współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami uregulowana w oparciu o umowę agencji, w której jeden z przedsiębiorców jest organizatorem systemu (zleceniodawcą) a drugi wykonuje czynności w jego imieniu lub na jego rachunek (agent).

Agent zawiera umowy (w tym również sprzedaje produkty czy usługi) w zamian za wynagrodzenie prowizyjne. Towary sprzedawane przez agenta są własnością zleceniodawcy. W przypadku agencji placówki handlowej zleceniodawca decyduje w pełni o asortymencie, wielkości zaopatrzenia i cenach sprzedaży. Natomiast tytuł prawny do lokalu nie zawsze musi należeć do zleceniodawcy.