Słownik franczyzy i biznesu

pakiet franczyzowy

Termin używany we franczyzie na określenie zestawu uprawnień i świadczeń, które franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcom aby utrzymać integralność systemu franczyzowego i zapewnić im możliwość odniesienia sukcesu. Do uprawnień i świadczeń udostępnianych franczyzobiorcom należy prawo do korzystania ze znaku firmowego franczyzodawcy, jego znaków towarowych, patentów i wynalazków oraz wszelkich doświadczeń i tajemnic zawodowych franczyzodawcy, które składają się na wyjątkową koncepcję prowadzenia działalności (know-how). W skład pakietu franczyzowego wchodzą także usługi wstępne i bieżące świadczenia przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorców oraz opłaty uiszczane przez franczyzobiorców na rzecz franczyzodawcy.

Więcej informacji w opisie pakietu franczyzowego w menu portalu.