Słownik franczyzy i biznesu

franczyza

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem franczyzodawcy, ale na ryzyko franczyzobiorcy przy wykorzystaniu m.in.: znaku towarowego (marki), know-how franczyzodawcy, w zamian za świadczenie finansowe na jego rzecz. Istotnymi cechami takiej formy współpracy są:

  • niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy i franczyzobiorcy (czego wyrazem jest m.in. posiadanie własnych kas rejestrujących);
  • trwały, kontraktowy stosunek umowny;
  • przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy;
  • uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat lub innych uzgodnionych świadczeń finansowych.

Posługujemy się wymiennie terminem „franchising” oraz „franczyza”, ponieważ obie te formy zostały uznane przez Radę Języka Polskiego za dopuszczalne.