Słownik franczyzy i biznesu

umowa franczyzy

Umowa franczyzy określa warunki oraz czas trwania współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą.

Umowa franczyzy jest umową nienazwaną (nieuregulowaną w Kodeksie cywilnym). Strony kształtują jej treść według własnego uznania, jednak z poszanowaniem ustawy i zasad współżycia społecznego oraz w taki sposób, aby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku (zasada swobody umów, art. 3531 KC).

Umowa franczyzowa jest długotrwałym stosunkiem prawnym, dającym pewność współpracy. Długość umowy uzależniona jest od wielkości inwestycji, według Europejskiego Kodeksu Etycznego Franczyzy okres obowiązywania umowy powinien być na tyle długi, aby umożliwić franczyzobiorcy zamortyzowanie inwestycji. Umowę należy zawierać na czas określony. Istotnymi jej elementami są: ochrona znaków towarowych i oznaczeń sieci, ochrona informacji poufnych, teren działania franczyzobiorcy, szkolenia, opłaty franczyzowe, wspólny marketing, zagadnienia związane z działalnością konkurencyjną.

Umowy franczyzowe różnią się zazwyczaj rodzajem i specyfiką działalności prowadzonej przez franczyzodawcę, zakresem praw udostępnianych franczyzobiorcy przez franczyzodawcę oraz warunkami na jakich franczyzobiorca może tworzyć nowe jednostki systemu franczyzowego.

Informacje jakie postanowienie powinna zawierać umowa franczyzy znajdziesz w artykule: Jak napisać dobrą umowę franczyzy.