Słownik franczyzy i biznesu

subfranczyza

Na podstawie umowy subfranczyzy franczyzodawca udziela master franczyzobiorcy wyłączności na korzystanie z jego znaków towarowych i know-how w prowadzeniu działalności franczyzowej na danym terenie. Master franczyzobiorca przejmuje wiele z obowiązków franczyzodawcy wynikających z pakietu franczyzowego. Uzyskuje on ponadto prawo do rekomendowania zmian w umowie franczyzowej i w pakiecie franczyzowym. Franczyzodawca zachowuje jednak pełną kontrolę nad systemem dzięki prawu do ostatecznego zatwierdzania zmian proponowanych przez master franczyzobiorcę. Subfranczyza wykorzystywany jest głównie do tworzenia systemów franczyzowych w krajach, w których warunki prowadzenia działalności gospodarczej różnią się istotnie od warunków w kraju siedziby franczyzodawcy.