Przedsiębiorcy na bakier z angielskim?

Język angielski jest językiem komunikacji w biznesie. Znajomość tego języka, który stał się językiem powszechnym na całym świecie nie jest poddawana dyskusji.
Grażyna Szyke, dyrektor metodyczny, Ogólnopolska Grupa Językowa Lingua Nova
Czwartek
18.09.2014
O edukacji językowej wśród biznesmenów i sposobach szybkiej nauki opowiada Grażyna Szyke, dyrektor metodyczny w Lingua Nova.
 

Jak wygląda znajomość języków obcych wśród przedsiębiorców?
Polscy przedsiębiorcy są bardzo ambitni. Na przestrzeni 25 lat działania Ogólnopolskiej Grupy Językowej Lingua Nova obserwuję jak wiele działań podjęły polskie firmy, aby poprawić poziom znajomości języków obcych.  Nie mniej jednak poziom znajomości języka angielskiego, swoboda użycia tego języka pozostawia sporo do życzenia. Zdecydowanie wypadamy na niekorzyść, jeśli porównamy znajomość języka wśród przedsiębiorców np. krajów skandynawskich.

Czy Lingua Nova posiada dedykowane im kursy? 
Kursy biznesowe są jednymi z najczęściej wybieranych kursów w Lingua Nova. Wszystkim naszym klientom biznesowym zapewniamy: właściwą diagnostykę językową i dokładnie określony poziom wyjściowy znajomości języka, odpowiednio skonstruowany program kursu po wnikliwej analizie potrzeb klienta, przygotowanie tematycznych materiałów oraz glosariuszy z językiem specjalistycznym,  nadzór metodyczny, bieżące wsparcie administracyjne, raportowanie postępów, nowoczesną platformę e-learningową. Z satysfakcją obserwuję, że dzięki opracowanej przez Lingua Nova metodzie Lingua Optima biznesmeni radzą sobie bardzo dobrze. Odpowiednio dobrane materiały pozwalają na naukę poza ‘salą szkolną’ – praktycznie wszędzie o ile jesteśmy zaopatrzeni w iphone, ipad lub laptop. Wiele indywidualnych zajęć prowadzimy przez Skype.

Czy są to osoby zmotywowane?
Przedsiębiorcy stanowią grupę niezmiernie zmotywowaną. W obecnym okresie globalizacji, otwarciu granic na cały świat, rozwoju techniki i technologii, znajomość języka angielskiego, który stał się "lingua franca" jest warunkiem podstawowym w biznesie. Nie znajdziemy nikogo, kto zanegowałby ten fakt. Motywacja jednak spada, kiedy okazuje się, że nauczyciel nie potrafi zachęcić do nauki i nie potrafi umiejętnie przekazać wiedzy. Aspekt jak należy uczyć, żeby nauczyć jest często traktowany marginalnie. W naszych szkołach przywiązujemy olbrzymia wagę do dobrej jakości nauczania, która gwarantuje szybkie i dobre wyniki.

Czy najczęściej wybierają język angielski?
Język angielski jest językiem komunikacji w biznesie. Znajomość tego języka, który stał się językiem powszechnym na całym świecie nie jest poddawana dyskusji. W obecnej dobie, aby dostać dobrą pracę trzeba legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego, bowiem bardzo często rozmowy kwalifikacyjne w korporacjach przeprowadzane są w języku angielskim. Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna naukę od poziomu trochę wyższego niż  A2/B1 – czyli niższego średniego i średniego. Oznacza to, że podstawy elementarne języka są już w miarę opanowane. Mam nadzieję, że wraz z powszechnością nauki języka angielskiego w szkołach, czy uczelniach, kolejni absolwenci będą legitymowali się coraz wyższym stopniem znajomości języka.

Czy można się nauczyć języka obcego w krótkim czasie?
Nauka języka obcego to proces bardzo złożony, na który wpływa wiele czynników takich jak: zdolności językowe, wiek, motywacja czy słuch muzyczny. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym to nabycie sprawności, które można porównać do nauki jazdy na nartach, gry w tenisa, czy gry na instrumencie muzycznym. W krótkim okresie czasu można nauczyć się języka obcego, ale w bardzo ograniczonym zakresie, pozwalającym na podstawowa komunikację językową np. w trakcie podróży. Według założeń metodyki nauczania języków obcych do komunikacji na poziomie podstawowym konieczne jest odbycie ok. 100-120 godzin dydaktycznych zajęć i opanowanie ok. 800 słów. Na osiągnięcie poziomu samodzielności językowej potrzebujemy ok. 480 godzin, a o zaawansowaniu mówimy po zrealizowaniu ok. 600 godzin dydaktycznych języka.

Czy istnieją jakieś metody „cud”?
Według lektorów i metodyków Lingua Nova, metodą cud możemy nazwać rzetelną pracę własną nad rozwojem językowym i aktywne uczestnictwo w zajęciach z języka obcego poparte chęcią do komunikacji w danym języku poza salą lekcyjną. Kluczem do sukcesu jest precyzyjne wyznaczenie sobie celu nauki. Powinniśmy upewnić się, iż program szkolenia, który realizujemy jest zbieżny z naszymi celami. Pamiętajmy, aby określić sobie zarówno cele krótkoterminowe (np. dziś nauczę się 5 nowych słówek) jak i długoterminowe (np. w przyszłym roku zdam egzamin TOEIC na 850 punktów). Niestety, nasz mózg to nie dysk, na którym w kilka minut z łatwością zapiszemy wszystkie dane językowe. Ich przetwarzanie to proces długotrwały.

Kto ma predyspozycje i skąd o nich wiadomo?
Lingua Nova posiada szereg narzędzi, służących do właściwej diagnozy predyspozycji do nauki języków obcych. Są nimi badanie strategii uczenia się, testy na multiinteligencję, diagnoza preferencji w uczeniu się, czy test predyspozycji językowych. Narzędzia te są wykorzystywane przy audytach językowych, które przeprowadzamy głownie dla klientów korporacyjnych. Na naukę nigdy nie jest za późno i każdy może opanować język lepiej lub gorzej przy odpowiedniej motywacji do nauki, pracy własnej i dobrym nauczycielu. Istnieje ogólny pogląd, że im wcześniej zaczniemy tym lepiej, ale w długiej praktyce uczenia języków przez Lingua Nova niejednokrotnie spotykaliśmy osoby dorosłe, które opanowały znajomość języka obcego w stopniu bardzo dobrym, mimo iż rozpoczęły naukę później. Nauka każdego kolejnego języka jest dużo łatwiejsza, ze względu na zbliżoną semantykę i zasady gramatyczne w poszczególnych grupach języków.
rozmawiał (dw)


POPULARNE NA FORUM

Z korepetytora na dyrektora

Fajny artykuł o ciekawej historii. Trzeba przyznać, że pomysł jest dość oryginalny i na pewno jest na to zapotrzebowanie. Sama chodziłam na korepetycje z matmy, więc...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Z korepetytora na dyrektora

Hm, ciekawe - i pracować z dziećmi mogą osoby bez przygotowania pedagogicznego? Trochę to dziwne...

3 wypowiedzi
ostatnia 05.09.2018
Szkolenia biznesowe?

Jasne, że się opłaca! W ogóle branża szkoleniowa daje dużo satysfakcji - i organizatorom, i uczestnikom :)

2 wypowiedzi
ostatnia 05.09.2018
Firma szkoleniowa - pomysły na aktywizację uczestników

Jest dużo metod - praca projektowa, case study. Dobre efekty daje też odrobina rywalizacji na zajęciach :)

5 wypowiedzi
ostatnia 05.09.2018
Półkolonie dają zysk

Fakt, na półkoloniach mozna się dorobić. Z tym, że sezonowo. Chyba, że ktoś myśli nad dodatkową organizacją także warsztatów całorocznych :)

2 wypowiedzi
ostatnia 05.09.2018
Szkolenia biznesowe?

The more taught we are the less demanding it is to settle on educated choices and our aptitudes and capacities are much looked for after by businesses. An a valid example would...

2 wypowiedzi
ostatnia 15.08.2018
Półkolonie dają zysk

Moja córka w tym roku jedzie na półkolonię do Warszawy, organizowana przez Akademię Nauki. Jest tematyczna 'Tytus, Romek i Atomek', są terminy na lipiec i sierpień. Jak...

2 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018
Szkolenia inżynierskie?

Moja znajoma kiedys korzystala i z tego co pamiętam to była zadowolona:)

1 wypowiedzi
ostatnia 24.04.2018