DietDrive

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

DietDrive jest rozwiązaniem opartym na koncepcie dietetycznym firmy Apetyt na Zdrowie, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku w postaci gabinetów dietetycznych w Tarnowie oraz w Dębicy. Głównym obszarem działań dietetycznych była pomoc w redukcji masy ciała poprzez opracowywanie planów żywieniowych, które Pacjenci realizowali samodzielnie. Jednakże bieg czasu wskazywał na jednoznaczną potrzebę osób korzystających z planów żywieniowych. Owa potrzeba dotyczyła pomocy w realizacji diety poprzez przygotowanie całodziennego menu i dostarczenie pod adres Klienta. Firma Apetyt na Zdrowie poszerzyła swój obszar działań o lokal gastronomiczny w roku 2014. Był to jeden z ważniejszych momentów na ścieżce rozwoju działalności wiążący się ze zdecydowanym wzrostem zatrudnienia, reorganizacji pracy, wyposażeniem lokalu usługowego pod gastronomię. Opisywana inwestycja stała się jednym z kluczowych momentów z uwagi na zdecydowane przyspieszenie rozwoju firmy w wymiarze rozpoznawalności firmy na rynku, czego konsekwencją stało się zdominowanie lokalnego rynku usług dietetycznych. Stała obserwacja potrzeb Klientów jak również nieprzerwany wzrost liczby zamówień zadecydowały o konieczności utworzenia nowej siedziby firmy. ​

Na podstawie kontaktu z Klientami jak również osobami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem, ale nie korzystającymi z cateringu dietetycznego powstał pomysł na rozszerzenie profilu działalności o salę restauracyjną oraz usługę DIETdrive (sprzedaży pojedynczych, indywidualnie zbilansowanych posiłków bez konieczności wychodzenia z samochodu). W styczniu 2019 roku nastąpiło Wielkie Otwarcie Fit Restauracji oraz pierwszego w Europie DIETdrive. 

Z uwagi na nieprzerwany wzrost sprzedaży i wiodącą pozycję na lokalnym rynku została podjęta decyzja o rozwoju marki poprzez współpracę franczyzową.

Cele na najbliższe lata koncentrują się na wzmacnianiu pozycji firmy na lokalnym rynku oraz otwarciu placówek franczyzowych w nowych lokalizacjach na mapie Polski oraz Europy.

Za najistotniejsze działania uznajemy pozyskanie franczyzobiorców spełniających kryteria zakładanej współpracy franczyzowej.

Nasze cele dotyczą satysfakcjonującej współpracy nie tylko w wymiarze rosnącej przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności marki Apetyt na Zdrowie i DIETdrive ale przede wszystkim bezpośredniego wpływu na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Zamierzamy wypierać z rynku usługi typu fast-food rozumiane jako niezdrowe jedzenie sprzedawane zarówno w punktach restauracyjnych jak i w opcji sprzedaży z okna (drive thru). Jesteśmy pewni, że istniejąca na rynku tendencja do zdrowego stylu życia jest idealnym warunkiem do opanowania go w wyżej opisanym wymiarze.

JEDNOSTKI WŁASNE

1 - ul. Czarna Droga 52D, 33-100 Tarnów

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

 • Funkcjonowanie pod silną marką, dobrze rozpoznawalną przez Klientów, która przez cały czas funkcjonowania sieci DietDriveE®  jest wspierana szeregiem działań marketingowych, reklamowych oraz public relations,
 • Przekazanie w pełni przetestowanych receptur kulinarnych dań, których różnorodność, smak, walory odżywcze pozytywnie wpływają na decyzje konsumentów,
 • Przekazanie atrakcyjnej koncepcji wizualnej i organizacyjnej restauracji, która zapewnia odpowiednią rozpoznawalność, skuteczną obsługę Klientów, komfort dokonywania wyboru spośród bogatej oferty gastronomicznej, optymalnie przeprowadzane procedury operacyjne na zapleczu restauracji,
 • Stały transfer know-how (receptur, procedur, instrukcji, wskazówek, informacji, wiedzy i doświadczenia), związanego z działalnością operacyjną restauracji DietDrive®, dzięki którym osiągnięcie zaplanowanych wyników ekonomicznych (wartość sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, zysk) jest możliwe w specyficznym, silnie nasyconym konceptami w branży gastronomicznej otoczeniu konkurencyjnym,
 • Dostęp do wspólnych dla całej sieci źródeł profesjonalnego zaopatrzenia gastronomii, co oznacza atrakcyjne ceny zakupu i promocje pozwalające na utrzymanie odpowiedniej polityki zakupu i sprzedaży,
 • Uczestnictwo w organizowanych cyklicznie przez DietDrive® akcjach marketingowych, reklamowych i informacyjnych, na taką skalę, na którą samodzielnie działający właściciel restauracji nie będzie sobie w stanie pozwolić z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych,
 • Dostęp do wiedzy i kompetencji kulinarnych, organizacyjnych, handlowych, marketingowych i finansowych, ułatwiających franczyzobiorcy codzienne działania w swoim przedsiębiorstwie, jak i w restauracji,
 • Odbycie kompleksowych szkoleń wstępnych związanych z przystąpieniem do systemu franczyzowego, a także stały dostęp do szkoleń doskonalących bieżące umiejętności biznesowe - ułatwiające zarządzanie,
 • Redukcja kosztów, maksymalizacja przychodów – wynikające z niższych kosztów usług wpływających na codzienną działalność franczyzobiorcy.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Nakłady na uruchomienie restauracji DietDrive® nie przekraczają kwoty 200 tys. zł + VAT (wliczając w to wstępną opłatę licencyjną).​

W systemie franczyzowym DietDrive® obowiązują następujące opłaty licencyjne:

 • Opłata wstępna 40 tys. zł + VAT,
 • Opłata bieżąca 4 proc.,
 • Opłata marketingowa 1 proc.

W zamian za uiszczenie opłaty wstępnej Franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia działalności pod marką DietDrive® oraz zapewniony ma stał transfer know-how poprzez: 

 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkie obszary związane z uruchomieniem i prowadzeniem restauracji DietDrive®,
 • Bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu Franczyzodawcy podczas wdrożenia systemu franczyzowego DietDrive® w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę,
 • Przekazanie pełnej dokumentacji procesów zachodzących we franczyzowej restauracji DietDrive® opisanych w podręczniku operacyjnym - kluczowym dokumencie umożliwiającym efektywne prowadzenie biznesu, na bieżąco aktualizowanym w trakcie obowiązywania umowy franczyzy. 

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Naszym franczyzobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca, który:​

 • Wyraża gotowość prowadzenia restauracji DietDrive®,
 • Akceptuje cele i zasady funkcjonowania systemu franczyzowego DIETDRIVE® zapisane w podręczniku operacyjnym oraz w umowie franczyzy,
 • Posiada środki finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do standardów wymaganych przez Franczyzodawcę, zakup niezbędnego wyposażenia oraz zapewniające bezpieczeństwo finansowe prowadzenia restauracji w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania,
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą, (jako osoba fizyczna lub formie spółki osobowej albo kapitałowej), ewentualnie jest gotowy do szybkiego jej założenia.

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

DIETdrive

ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów

503 486 091

franczyza@dietdrive.pl

dietdrive.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Magdalena Depa-Muniak

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do DietDrive.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma DIETdrive (ul. Czarna Droga 52d, 33-100 Tarnów). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego DietDrive oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie dietdrive.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.